Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

Dnia 20-12-2012 godz. 09:15:41

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 56 56 0 0 7
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 26 26 0 0 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0