Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Dnia 20-12-2012 godz. 09:14:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7