Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-12-2012 godz. 09:12:05

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 7
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 27 0 0 27 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 0 2 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0