Narzędzia:

Zmiana w składzie komisji senackiej

Dnia 20-12-2012 godz. 09:06:37

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 89 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 8