Narzędzia:

Głosowania w dniu 20-12-2011 na 3. posiedzeniu Senatu

Za: 9 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 16:34:42 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 16:35:32 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 1

3 16:36:20 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 2, 5

4 16:36:54 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 3

5 16:37:24 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 4

6 16:37:53 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 6

7 16:38:34 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 7

8 16:39:14 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 9

9 16:39:54 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

10 16:40:46 przeciw Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 16:43:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 16:44:33 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 16:45:40 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Wniosek o przyjęcie projektu