Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 20-12-2011 godz. 16:36:54

Poprawka 3

Za: 32 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 58 0 58 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 29 29 0 0 0
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 1 2 1 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0