Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 20-12-2011 godz. 16:35:32

Poprawka 1

Za: 32 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6