Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Dnia 20-12-2011 godz. 16:45:40

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 29 29 0 0 0
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0