Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 20-12-2011 godz. 16:37:53

Poprawka 6

Za: 30 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 5