Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Dnia 20-12-2011 godz. 16:43:25

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 64 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 29 0 29 0 0
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 1 1 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0