Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 20-12-2011 godz. 16:39:14

Poprawka 9

Za: 29 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 5