Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 20-12-2011 godz. 16:37:24

Poprawka 4

Za: 31 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 5
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 58 0 57 1 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 29 28 0 1 0
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 1 3 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0