Narzędzia:

Głosowania w dniu 27-06-2018 na 62. posiedzeniu Senatu

Za: 7 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:14:53 przeciw Wniosek formalny

2 11:21:56 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Olgi Krzyżanowskiej

Wniosek o przyjęcie projektu

3 14:04:47 za Wniosek formalny

4 14:06:45 przeciw Wniosek formalny

5 15:51:18 za Wniosek formalny

6 15:53:30 za Wniosek formalny

7 15:54:31 za Wniosek formalny

8 15:55:53 przeciw Wniosek formalny

9 16:38:55 za Wniosek formalny

10 17:06:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Wniosek o odrzucenie ustawy

11 17:07:31 za Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek