Narzędzia:

Dnia 27-06-2018 godz. 15:53:30

Za: 52 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 29
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 51 2 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 15 0 15 0 15
Senatorowie niezrzeszeni 7 3 1 2 0 4