Narzędzia:

Dnia 27-06-2018 godz. 15:51:18

Za: 52 Przeciw: 16 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 32
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 50 50 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 15 0 15 0 15
Senatorowie niezrzeszeni 7 3 2 1 0 4