Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Olgi Krzyżanowskiej

Dnia 27-06-2018 godz. 11:21:56

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 49 49 0 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 24 24 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 2 0 0 5