Narzędzia:

Dnia 27-06-2018 godz. 15:54:31

Za: 56 Przeciw: 14 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 30
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 55 55 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 12 0 12 0 18
Senatorowie niezrzeszeni 7 3 1 2 0 4