Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Dnia 27-06-2018 godz. 17:06:37

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 0 Przeciw: 76 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 0 56 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 18 0 17 1 12
Senatorowie niezrzeszeni 7 4 0 3 1 3