Narzędzia:

Dnia 27-06-2018 godz. 16:38:55

Za: 48 Przeciw: 15 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 37
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 50 47 3 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 11 0 11 0 19
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 1 1 0 5