Narzędzia:

Dnia 27-06-2018 godz. 14:04:47

Za: 54 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 18 0 18 0 12
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 1 1 0 5