Narzędzia:

Głosowania w dniu 20-12-2011 na 3. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 13
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 16:34:42 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 16:35:32 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 1

3 16:36:20 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 2, 5

4 16:36:54 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 3

5 16:37:24 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 4

6 16:37:53 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 6

7 16:38:34 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 7

8 16:39:14 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 9

9 16:39:54 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

10 16:40:46 nieobecny Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 16:43:25 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 16:44:33 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 16:45:40 nieobecny Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Wniosek o przyjęcie projektu