Narzędzia:

Głosowania w dniu 14-02-2019 na 73. posiedzeniu Senatu

Za: 10 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:13:20 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej

Wniosek o przyjęcie projektu

2 15:19:33 za Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1930–2019)

Poprawka

3 15:20:03 wstrzymał się Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1930–2019)

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

4 15:21:41 za Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 15:23:02 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

6 15:23:13 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

7 15:23:39 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 6, 8, 12

8 15:24:15 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

9 15:24:41 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 11

10 15:24:53 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

11 15:25:37 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 15:28:26 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Wniosek o przyjęcie projektu