Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-02-2019 godz. 15:24:41

Poprawka 10, 11

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16