Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-02-2019 godz. 15:24:15

Poprawka 5

Za: 83 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15