Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-02-2019 godz. 15:23:39

Poprawka 3, 6, 8, 12

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15