Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Dnia 14-02-2019 godz. 15:21:41

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15