Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1930–2019)

Dnia 14-02-2019 godz. 15:20:03

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 18