Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 14-02-2019 godz. 15:28:26

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 17