Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej

Dnia 14-02-2019 godz. 09:13:20

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 67 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 33