Narzędzia:

Głosowania w dniu 17-12-2014 na 67. posiedzeniu Senatu

Za: 8 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 17:16:53 za Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 17:17:59 za Ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 17:19:18 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Poprawka

4 17:19:41 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

5 17:20:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 17:22:45 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 17:23:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

8 17:23:56 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

9 17:24:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami