Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 17-12-2014 godz. 17:22:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 3 Przeciw: 84 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12