Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Dnia 17-12-2014 godz. 17:19:41

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15