Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 17-12-2014 godz. 17:24:21

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13