Narzędzia:

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

Dnia 17-12-2014 godz. 17:16:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19