Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014

Dnia 17-12-2014 godz. 17:17:59

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16