Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Dnia 17-12-2014 godz. 17:19:18

Poprawka

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16