Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 17-12-2014 godz. 17:23:37

Poprawka 1

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12