Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
  • 18 listopada 2021

    Przekazanie ustawy do Senatu

  • 18 listopada 2021

    Skierowanie ustawy do:

    – Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

  •  
  •