Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa dostosowuje przepisy do nowych rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej, które zobowiązują kraje Unii do osiągnięcia 65 proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych do 2035 roku.