Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Nr Data Porządek obrad
61 26.10.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 532, druki sejmowe nr 1588, 1645 i 1645-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 532 B).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia