Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Projekt ustawy nadaje nowe brzmienie przepisowi, który zawiera definicję spółdzielni energetycznej. Proponowane modyfikacje umożliwią tworzenie spółdzielni energetycznych także na terenach miejskich oraz rozszerzą zakres ich działalności.

 • 29 kwietnia 2021

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Joanna Sekuła
 • 29 kwietnia 2021

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

  – Komisji Środowiska

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 29 czerwca 2021
 •