Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Projektowana ustawa zakłada, że niespełnienie wymogu odległości zabudowań mieszkalnych od elektrowni wiatrowej nie może stanowić przesłanki odmowy wydania decyzji WZ albo pozwolenia na budowę, o ile odległość ta jest równa lub większa od pięciokrotności wysokości tej elektrowni.