Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kinematografii

Projekt ustawy zakłada nałożenie na podmioty prowadzące dystrybucję filmu na polskim rynku obowiązku przekazania Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej (PISF): kopii filmu na nośniku elektronicznym, listy dialogowej filmu w języku polskim oraz plików audio zawierających audiodeskrypcję i napisy do filmu w wersji audio. PISF zostałby obligowany do nieodpłatnego udostępnienia tych materiałów organizacjom pozarządowym w celu realizacji audiodeskrypcji filmu.

 • 24 marca 2021

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Gabriela Morawska-Stanecka
 • Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

  – Komisji Kultury i Środków Przekazu

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 24 maja 2021
 •  
 •