Narzędzia:

36. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 porządek 36. posiedzenia

porządek 36.posiedzenia uzupełniony po wznowieniu  04.02.2022 r.

zapis video 1. dnia posiedzenia , cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz.2

 

 


11.

Ustawa o zmianie ustaw - Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 4 lutego 2022 r. przyjął ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1938do druku 1938do druku 19381973
Druki senackie: 625625 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 625uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy-Kodeks postępowania cywilnego.
druki sejmowe nr 1938, do druku nr 1938, 1973
druki senackie nr 625, 625 A

Był to senacki projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska Senatu w toku prac nad projektem ustawy został upoważniony Pan Senator Ryszard Bober.

Ustawa przywraca regulację pozwalającą na zabezpieczenie kredytu rolnika możliwością zaspokojenia się przez wierzyciela ze składników majątkowych dłużnika. Ponadto nowelizacja usuwa warunek związany z zabezpieczeniem na pierwszym miejscu roszczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa hipoteką przy gwarancji spłaty kredytu restrukturyzacyjnego.

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2022 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 28 stycznia 2022 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 lutego 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2022 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się  4 lutego 2022 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 625 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bober


12.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 lutego 2022 r. odrzucił ustawę
Druki sejmowe: 1812do druku 1812do druku 181218951895 A
Druki senackie: 613613 A613 B613 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 613uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1812, do druku nr 1812, 1895, 1895 A
druki senackie nr 613, 613 A, 613 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Minister Edukacji i Nauki.

Ustawa zmierza do wzmocnienia roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności kuratora oświatowego. Wprowadzane przepisy zmierzają do wprowadzenia nowych oraz zmianę dotychczasowych rozwiązań dotyczących m.in. dowożenia uczniów do szkół i placówek, oddziałów przygotowania wojskowego, powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz powoływania na to stanowisko.

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 14 stycznia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lutego 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 stycznia 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─  Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 20 stycznia 2022 r. Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy (druk nr 613 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Zdrojewski.
Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 1 lutego 2022 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 613 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.

 


z2
Poprzednia strona