Narzędzia:

Posiedzenie: 36. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


20 stycznia 2022 r. oraz 4 lutego 2022 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Wniosek o odrzucenie ustawy


2
Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Poprawka 1


3
Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


4
Ustawa o dokumentach paszportowych

Poprawka 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15


5
Ustawa o dokumentach paszportowych

Poprawka 4, 6-11, 13


6
Ustawa o dokumentach paszportowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


7
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 1


8
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 3, 7, 9


9
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 4


10
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 5


11
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 6


12
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 11-34


13
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


14
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


15
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


16
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 1


17
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 2


18
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 3


19
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 4


20
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 5


21
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 6


22
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 7


23
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


24
Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


25
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


26
Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


27
Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o dokumentach paszportowych

Poprawka 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o dokumentach paszportowych

Poprawka 4, 6-11, 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o dokumentach paszportowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 3, 7, 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 11-34

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania