Narzędzia:

Posiedzenie: 36. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


20 stycznia 2022 r. oraz 4 lutego 2022 r.