Narzędzia:

36. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 porządek 36. posiedzenia

porządek 36.posiedzenia uzupełniony po wznowieniu  04.02.2022 r.

zapis video 1. dnia posiedzenia , cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz.2

 

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 1891do druku 189118991899 A
Druki senackie: 616616 A616 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 616uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera.
druki sejmowe nr 1891, do druku nr 1891, 1899, 1899 A
druki senackie nr 616, 616 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa zakłada ustanowienie krajowych ram prawnych wprowadzających możliwość rozłożenia w dłuższym czasie nakładania na przewoźników lotniczych administracyjnych kar finansowych za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem danych dotyczących przelotu pasażera ( dane PNR) oraz ograniczenie istniejących w tym zakresie obowiązków administracyjnych przez skumulowanie prowadzonych postępowań.

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 14 stycznia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lutego 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 stycznia 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 19 stycznia 2022 r.
Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy (druk nr 616 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ewa Matecka.

 


2.

Ustawa o dokumentach paszportowych

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy
Druki sejmowe: 1833do druku 1833do druku 183318981898 A
Druki senackie: 615615 A615 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 615uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o dokumentach paszportowych.
druki sejmowe nr 1833, do druku nr 1833, 1898, 1898 A
druki senackie nr 615, 615 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie sposobu realizacji spraw paszportowych tj. wydawania paszportu, procesu ubiegania się o dokument, a także zapewnienie jego bezpieczeństwa. Zgodnie z ustawą m.in. zniknie papierowa wersja wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz powstanie nowy Rejestr Dokumentów Paszportowych (RDP).

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 14 stycznia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lutego 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 stycznia 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 stycznia 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 615 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.


3.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. wprowadził poprawki (31) do ustawy
Druki sejmowe: 1902do druku 190219071907 A
Druki senackie: 617617 A617 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 617uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.** 
druki sejmowe nr 1902, do druku nr 1902, 1907, 1907 A
druki senackie nr 617, 617 A

Był to pilny rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Aktywów Państwowych.

Ustawa dotyczy uruchomienia nadzwyczajnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych.

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 14 stycznia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 stycznia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 stycznia 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 18 stycznia 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 617 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maria Koc.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 18921904
Druki senackie: 610610 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 610uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.
druki sejmowe nr 1892, 1904
druki senackie nr 610, 610 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w toku prac parlamentarnych został upoważniony poseł Bartłomiej Wróblewski. 

Ustawa wprowadza zmiany w obszarze prawa do odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych przy wykorzystaniu sieci gazowej zasilanej wyłącznie ze źródeł lokalnych i niepołączonej z innymi sieciami gazowymi.

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 14 stycznia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lutego 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 stycznia 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 18 stycznia 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 610 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki sejmowe: 1905do druku 19051914
Druki senackie: 618618 A618 B618 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 618uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
druki sejmowe nr 1905, do druku nr 1905, 1914
druki senackie nr 618, 618 A, 618 B

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w toku prac parlamentarnych został upoważniony poseł Andrzej Kosztowniak.

Ustawa przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.: na żywność do stawki 0%; na paliwa silnikowe tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG do stawki 8%; na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą do stawki 0%; na gaz ziemny do stawki 0% oraz na energię elektryczną i energię cieplną do stawki 5%.

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 14 stycznia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lutego 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 stycznia 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 18 stycznia 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 618 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 19 stycznia 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 618 B).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Świlski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 18961900
Druki senackie: 609609 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 609uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
druki sejmowe nr 1896, 1900
druki senackie nr 609, 609 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa rozszerza na 2022 r. katalog dostępnych instrumentów wsparcia w ramach systemu wsparcia bezpośredniego o uzupełniającą płatność podstawową (UPP) przyznawaną w ramach przejściowego wsparcia krajowego.

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 14 stycznia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lutego 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 stycznia 2022 r. skierował ustawę do:
  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 19 stycznia 2022 r. (środa).
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 609 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

 


7.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. odrzucił ustawę
Druki sejmowe: 1843do druku 1843do druku 18431851
Druki senackie: 612612 A612 B612 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 612uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1843, do druku nr 1843, 1851
druk senacki nr 612, 612 A, 612 B

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w toku prac parlamentarnych został upoważniony poseł Krzysztof Tchórzewski.

Celem ustawy jest wskazanie, który reżim prawny ma znaleźć zastosowanie w przypadku postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Ustawa dotyczy jedynego toczącego się obecnie postępowania w sprawie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, które zostało wszczęte przez inwestora w 2005, a od 2015 r. pozostaje zawieszone.

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 14 stycznia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lutego 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 stycznia 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Środowiska,
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─ Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 19 stycznia 2022 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 612 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.

Posiedzenie Komisji  Nadzwyczajnej do spraw Klimatuw tej sprawie odbyło się 20 stycznia 2022 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 612 B).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gawłowski.

 


8.

Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. odrzucił ustawę
Druki sejmowe: 19061910
Druki senackie: 611611 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 611uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1906, 1910
druk senacki nr 611, 611 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister – Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Przepisy ustawy rozbudowują system rezerw strategicznych o dotychczas nieuwzględnione materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz ich istotne części, ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Celem wprowadzanych rozwiązań jest zwiększenie efektywności zabezpieczeń Rzeczypospolitej Polskiej, a także jej obywateli, na wypadek powstawania zagrożeń, w szczególności o charakterze hybrydowym.

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 14 stycznia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lutego 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 stycznia 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 18 stycznia 2022 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 611 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.

 

 


9.

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1834 do druku 1834 do druku 183419011901 A
Druki senackie: 614614 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 614uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1834, do druku 1834, 1901, 1901 A
druki senackie nr 614, 614 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Ustawa ma na celu przeciwdziałanie skutkom wykluczenia społecznego przez reintegrację zawodową i społeczną realizowaną przez centra integracji społecznej lub kluby integracji społecznej oraz w postaci instytucji zatrudnienia wspieranego.

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 14 stycznia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lutego 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 stycznia 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 19 stycznia 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 614 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ewa Gawęda.


10.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy

Senat w dniu 4 lutego 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wsparcia Ukrainy
Druki senackie: 627
Uchwała: 627uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy.
druk senacki nr 627

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów. 
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bogdan Klich.

Punkt ten został włączony do porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu – po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi z pominięciem pierwszego czytania.