Narzędzia:

39. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

 retransmisja 1. dnia posiedzenia cz. 2

 retransmisja 1. dnia posiedzenia cz. 3

 retransmisja 1. dnia posiedzenia cz. 4

 retransmisja 1. dnia posiedzenia cz. 5

 retransmisja 1. dnia posiedzenia cz. 6

 retransmisja 2. dnia posiedzenia cz.1  

 retransmisja 2. dnia posiedzenia cz. 2
 


11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Senat w dniu 21 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Druki senackie: 447447 S447 X
Uchwała: 447u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

druki senackie nr 447, 447 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Robert Mamątow.
 

Projekt ustawy przewiduje utworzenie mechanizmów prawnych, które pozwolą na usunięcie z przestrzeni publicznej nazw i budowli gloryfikujących ustrój totalitarny takich jak: pomniki, obeliski, popiersia, tablice pamiątkowe, napisy i znaki.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 marca 2017 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek  do projektu ustawy (druk 447 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.


12.

Odwołanie Wicemarszałka Senatu

Senat w dniu 20 kwietnia 2017 r. odwołał senatora Grzegorza Czeleja z funkcji Wicemarszałka Senatu
Druki senackie: 483
Uchwała: 483uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Odwołanie Wicemarszałka Senatu.

druk senackinr 483

 

W dniu 20 kwietnia 2017 r. grupa senatorów złożyła wniosek o odwołanie z funkcji Wicemarszałka Senatu senatora Grzegorza Czeleja (druk 483).


13.

Wybór Wicemarszałka Senatu

Senat w dniu 20 kwietnia 2017 r. wybrał senatora Michała Seweryńskiego na Wicemarszałka Senatu
Druki senackie: 484485
Uchwała: 484uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór Wicemarszałka Senatu.

druk senackinr 484, 485

W dniu 20 kwietnia 2017 r. grupa senatorów złożyła wniosek o powołanie na funkcję Wicemarszałka Senatu senatora Michała Seweryńskiego (druk 484).

 

W dniu 20 kwietnia 2017 r. grupa senatorów złożyła wniosek o powołanie na funkcję Wicemarszałka Senatu senatora Marka Borowskiego (druk 485).


z2
Poprzednia strona