Narzędzia:

Posiedzenie: 39. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


20 i 21 kwietnia 2017 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Poprawka


2
Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Wniosek o przyjęcie projektu


3
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Nr głosowania 1
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania