Narzędzia:

Posiedzenie: 39. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


20 i 21 kwietnia 2017 r.